Rietdekkersbedrijf B Batema

Het gesloten rieten dak

Het gesloten rieten dak wordt ook wel het schroef rietendak genoemd. Bij een rieten schroefdak wordt het riet gedekt over met hout betimmerde afgesloten dak. Bij bestaande bouw wordt de binnenzijde met gipskartonplaat afgedicht en bij nieuwbouw wordt het riet direct aangebracht op een gesloten beplating zonder luchtspouw door middel van tengels en rietlatten. Deze gesloten constructie heeft een aantal voordelen. Geen tocht zoals bij een traditionele rieten daken en ten aanzien van het brandgevaar twee gunstige effecten. bij het ontstaan van een brand binnen in het gebouw blijft het riet zo lang mogelijk afgeschermd. Dit vergroot de blusmogelijkheden. De toevoer van verbrandingslucht vanaf de onderzijde wordt beperkt. De uitbreiding van een brand in het riet verloopt daardoor beduidend minder snel en het rietpakket brandt vooral aan de bovenzijde. Het is daar beter bereikbaar voor het bluswater van de brandweer.

Let bij beide op de juiste bouwfysica kenmerken, vraag uw rietdekker om advies !

gesloten dakconsctructie

Ook riet op uw dak?
Laat ons u terug bellen!
Vakfederatie Rietdekkers