Rietdekkersbedrijf B Batema

Onderconstructies voor rieten daken

In de praktijk worden onderstaande onderconstructies vaak gebruikt:

Op rietlatten gebonden dak met-zonder aftimmering.

Dit is de oude schuurtjes constructie, zeer goed toepasbaar boven vrije daken, hooibergen, niet verwarmde ruimtes en ruimtes waar veel vocht moet worden afgevoerd en waar geen isolerende eigenschappen nodig zijn, bijv. stallen.

Op rietlatten gebonden dak aanvullend van binnenuit geïsoleerd zonder deugdelijke dampremmer. Dit is geen optie voor een lange levensduur van het riet, niet toepassen dus bij riet. Op rietlatten gebonden dak aanvullend van binnenuit geïsoleerd met deugdelijke dampremmer.

Daar waar een traditioneel gebonden dak  teveel energieverlies geeft. Het goed aanbrengen van het dampscherm is onmisbaar voor de rest-levensduur van het dak. Op rietlatten gebonden dak boven een isolatiepaneel (EPS, Minerale wol, en/of Pur.)

Daar waar het brandrisico van klein of van geen belang is boven verwarmde ruimtes. Zowel op oude als op nieuwe kapconstructies toepasbaar. Neem voor bestaande gebouwen het isolatiepaneel zo dun mogelijk, des te gemakkelijker is het voor de aannemer tochtdicht aan te brengen, tevens geeft dit het laagste extra gewicht op de bestaande kap. Dit levert het ouderwetse traditionele dak waarbij het isolatiepaneel voor de isolatie zorgt en het rietpakket voor de waterkerende eigenschappen van het dak. De isolatie panelen zo “tochtdicht” mogelijk aanbrengen, dus isolatieplaat met dampremmer, niet alleen ter besparing van energie, maar ook tot voorkoming van veel vochttoetreding richting het rietendak.

Schroefdak op een 18 MM plaatmateriaal.

Verwarmde panden waar tevens een brandveilige constructie wordt  gewenst en men geen isolatie paneel wil toepassen (goedkoopste, gemakkelijkste oplossing) maar dan wel met dampremmer zo diep mogelijk in de constructie. Schroefdak boven op een schroefbaar-isolatiepaneel (EPS, Minerale wol, en/of Pur) Boven nieuwe, verwarmde panden waar tevens een brandveilige constructie wordt gewenst en oudere panden waar tevens energiebesparing belangrijk is.                                                                                              

De levensduur van een rietendak is afhankelijk van veel factoren:

In het algemeen kan men stellen: hoe droger een dak gemiddeld is, des te langer zal de levensduur zijn. De hellingshoek (in combinatie met de lengte van het dakvlak) van een rieten dak en het vakmanschap van de rietdekker zijn veruit de belangrijkste factoren die de levensduur van een rietendak bepalen.

De levensduur is zelfs zo afhankelijk van de hellingshoek , dat men grof het volgende staatje kan maken:

  • Onder de 25 graden nooit riet toepassen
  • Onder de 25 graden zijn de hellingshoeken absoluut ongeschikt voor riet.
  • 25 graden: tot 10 jaar alleen voor korte dakvlakken (gemiddeld 5 jaar).
  • 30 graden: 8-18 jaar alleen voor korte dakvlakken (gemiddeld 12 jaar).
  • 45 graden: 20-40 jaar (gemiddeld 28 jaar).
  • 50 graden: 30 jaar en langer (gemiddeld 40 jaar).

De geadviseerde hellingshoek is 45 graden. De dakkapel is het vlakst, dus moet deze het eerst vernieuwd worden. Omdat de levensduur van het rietendak zo duidelijk van de hellingshoek afhangt is het vooral een gewetensvraag hoe vlak men het dak durft te maken. Aannemers en architecten durven hierin vaak verder te gaan dan rietdekkers. Ook hangt de minimum hellingshoek van de vorm en de lengte van het dakvlak af.

Minimum maten zijn:

  • Voor ronde dakkapellen 30 graden(hier kan het water ook zijdelings weg)
  • Voor korte dakvlakken 30 graden(tot 2,5 meter van nok tot onderkant vlak)
  • Voor alle andere dakvlakken ten minste 45 graden.

Er zijn echter ook rietdekkers die 45 graden nog te plat vinden en dit zijn zeker niet de slechtste. Kan het dakvlak steiler, doe dit dan altijd.

onderconstructie

Hierboven: de ligging van het riet op een dakkapel met een hellingshoek van 30 graden.

Hieronder: de ligging van het riet midden op een dakvlak van 50 graden.

onderconstructie dakDuidelijk is te zien dat het riet met een flauwere hellingshoek op het dak ligt dan de hellingshoek van het dak zelf. Dit komt omdat elke individuele rietstengel met het aardeinde aan de buitenkant van het rietpakket ligt en met de pluim op het dakbeschot. In dit geval is de hellingshoek van de dakconstructie ongeveer 50 graden.

Ook riet op uw dak?
Laat ons u terug bellen!
Vakfederatie Rietdekkers