Rietdekkersbedrijf B Batema

Een rieten dak, wat kost het?

De prijs van een rieten dak is afhankelijk van veel factoren.

De belangrijkste zijn:

 • Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker.
 • De moeilijkheidsgraad van het rietendak.
 • De geografische ligging van het object.

Ondanks dat er na bijna elke rietdekklus na calculatie wordt gedaan is het zeer moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven. De “ gemiddelde prijs” voor rietdekkerswerk is op dit moment : (2007) € 88,00 per vierkante meter en € 120,00 per meter (nok)vorst, beide ex BTW.

Deze prijs geldt voor een relatief simpel “vlak” rietendak  exclusief eventueel bijkomende kosten als afvoeren afval, steigerwerk, lood-en timmerwerk ect. Wordt er op uurtarief gewerkt dan is het gemiddelde berekende uurloon € 41,00 per uur ex BTW

Voor een “gemiddeld” rieten dak heeft een rietdekkersbedrijf met personeel ongeveer deze prijs nodig om een goed rieten dak te kunnen maken.

Er zullen echter zeer weinig meters rietendak gelegd worden voor exact deze prijzen.

Om voor een specifiek object een prijs in te schatten is het goed om enig inzicht te hebben in de manier  waarop de verschillende factoren meewerken aan het tot stand komen van de prijs.

Het kwaliteitsbewustzijn van de rietdekker:

Het maken van een rietendak vraagt voornamelijk tijd. Hoe beter het rieten dak moet worden hoe langzamer dit zal gaan. Het willen maken van een echt goed rieten dak en het willen leggen van veel vierkantenmeters zijn tegengestelde wensen. Elk rietdekkersbedrijf zoekt hierin haar eigen compromis. In de praktijk is goed waar te nemen dat die bedrijven die een echt goed rietendak maken, hiervoor een hogere prijs vragen, dan zij die met een iets lager kwaliteitsniveau genoegen nemen.

Kwaliteit kost geld. Omdat de levensduurverwachting van het rietendak echter rechtstreeks afhankelijk is van de kwaliteit, is de prijs die betaald wordt voor goed werk op termijn vaak goedkoper.

De moeilijkheidsgraad van het rieten dak:

Hoe moeilijker een rieten dak, des te minder vierkante meter er per uur gemaakt kunnen worden, dus hoe hoger de prijs per vierkante meter.

Bijvoorbeeld:

 • Een hoog rietendak (veel seigerwerk, veel riet transportwerk het dak op).
 • Veel dakkapellen en dakdoorvoeren, dus veel moeilijke hoeken.

De geografische ligging van het object:

Een rietendak in Friesland kan goedkoper dan hetzelfde rieten dak in de Randstad of in Limburg.

In Friesland wonen meer rietdekkers, dus de concurrentie is groter, bovendien zijn veel bijkomende kosten in Friesland lager, zoals stortkosten afval, transport riet naar de bouwplaats, veel vaste kosten van de rietdekker, zoals het bedrijfsterrein.

Omdat  in friesland de concurrentie hoog is door het aanbod van Rietdekkkers wordt er vaak gesjoemeld met kwaliteitseisen.

Enkele Rietdekkersbedrijven konden/wilden niet aan de eisen die de Vakfederatie Rietdekkers stelt voldoen en zitten hier dus ook niet meer bij, maar wij van Riettotaal vinden dat een Rietdekker minstens aan deze  Vakfederatie rietdekkers kwaliteitseisen moet voldoen.

Het rietendak en de overheid

Vooral de overheid heeft de laatste vijf jaar veel nieuwe regels ingevoerd. Deze nieuwe regels hebben vrijwel allemaal een behoorlijk prijsopdrijvend effect. Dit loopt van de rietteelt tot het afvoeren van oud riet.

Maatregelen als: verhoging transportkosten,het verplicht stellen van het diploma BHV, de aangescherpte Arbo eisen, verplicht een risico analyse maken, verplicht stellen van brandwerende coating, jaarlijks keuren van het gereedschap, hoge BTW tarief ect. Al dit soort maatregelen zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de prijsstijging van de afgelopen jaren.

Hieronder een staaltje hoe bijv. een vierkante meterprijs tot stand kan komen.

Vraagprijs
Aantal bossen riet
Prijs lage/hoge kwaliteit riet
Personeel met lage/hoge vakkennis
Staven + RVS van lage/hoge kwaliteit
Aantal bindingen van riet op het dak
Dikte dak
Kostprijs 
Blijft over voor de rietdekker

€ 60,00
+/- 7 per m2
+/- 1,50 per bos
+/- € 20,-- p/u
€ 2,-- per m2
+/- 3 per m1
+/- 25 cm
€ 32,50
€ 27,50

€ 88,00
+/- 12 per m2
+/- 2,90 per bos
+/- € 32,50 p/u
€ 4,-- per m2
+/- 5 per m1
+/- 32 cm
€ 71,30
€ 16,70

In dit staaltje zijn dan nog niet opgenomen de vakkennis waarover een vakfederatie rietdekker moet beschikken op het gebied van:

 • Bouwfysica.
 • Rietkeuze.
 • Voorlichting naar de klant, bijvoorbeeld, keuze over aanvullende materialen wat betreft nokafwerking, pannen/koper o.i.d.
 • Dakvensters en dakkapellen en vooral afwerking.
 • Verzekeringen speciaal voor rietendaken.
 • Subsidies.
 • Traject begeleiden van pannen naar riet.
 • Aannemers/bouwbedrijven informeren over juiste bouwfysica en knijp delen.
 • Tuimelvensters/dakkapellen.
 • Lood in de schoorsteen. Metselen, want meerdere dingen zijn anders dan bij pannendaken.
 • Brandvertragers
 • Sprinkler systemen voor echt gerust wonen.
 • Bliksembeveiliging
 • Antimos behandeling
 • Brandvertragende behandeling

Let op; prijswijzigingen voorbehouden

Globaal geldt: dat de vreugde van een lage prijs allang over zal zijn, terwijl de ergernis van slechte kwaliteit steeds maar voorduurt.

Ook riet op uw dak?
Laat ons u terug bellen!
Vakfederatie Rietdekkers